provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda  - Budovy musí splňovat požadavky požární ochrany. Cílem požár-ní ochrany je v případě požáru zabránit ztrátám na životech, zdraví a majetku. Požární bezpečnost objektů se posuzuje především dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Řešení požární bezpečnosti stavby navrhuje a posuzuje požární specialista. Požární odolnosťJednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je jejich požár-na odolnost, která vyjadřuje čas v minutách, po který je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru. Nehořlavé izolace z kamenné vlny zvyšují požární odolnost konštrukciíPožiarna ochranaTento čas určuje schopnost konstrukce zachovat si svou původní funkci v podmínkách požáru aniž by byla ohrožena její celistvost, únosnost, izolační vlastnosti a radiace.

Provětrávané fasády

Více o nás a další informace, viz link: provětravané fasády

želva titul

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky